GEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ PASLAUGOS

Geologiniai tyrinėjimai

Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai

Geologiniai tyrinėjimai

Vandens telkinių paieška

Geologiniai tyrinėjimai

Vandens gręžiniai, jų įrengimas

Geologiniai tyrinėjimai

Gręžiniai geoterminiam šildymui

Geologiniai tyrinėjimai

Naudingųjų iškasenų telkinių paieška (žvyro, smėlio, dolomito, klinčių, molio ir t.t.)

Geologiniai tyrinėjimai

Karjerų projektavimas